معاونت آموزشی

العلم سلطان
اهمیت علم آموزی در فرهنگ و مکتب حقه تشیع و نقش جدی آن در پیشرفت و توسعه پایدار یک کشور ما را بر آن داشت در راستای تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، راهبرد تربیتی تحصیل و تهذیب و ورزش را نصب العین خود قرار داده و تمام تلاش خود را به کار بردیم تا با استفاده از کادر مجرب آموزشی مجرب و به کارگیری تکنولوژی ها و روشهای به روز آموزشی گامی بلند در راستای ارتقای سیستم های تحصیلی برای آینده سازان این مرز و بوم برداریم