...

اندیشه صفا

جلسه دبیران
image آبان, 1399 بدون نظر آموزشی, اخبار
برگزاری جلسات دبیران با رعایت تمام نکات بهداشتی  99/08/11 جلسه پیرامون مسائل آموزش مجازی و بهینه سازی آموزش مجازی  
ادامه مطلب