...

راهی روشن بهترین راه هدایت تحصیلی پایه نهم

كليد ساخت آينده در آموزش و تربيت امروز انسان ها است. تربیت نسلي که واجد تخصص علمی، تربیت مذهبی، اخلاق مدار و دارای مهارتهای فرهنگی- اجتماعی باشد.گروه راه روشن با بهره گیری از تجربه 30 ساله اساتید خود در حوزه تعلیم و تربیت نوجوانان و جوانان و نیز بیش از 15 سال حضور خاص در مدارس تهران، با هدف هدایت و تربیت آینده سازان کشور اسلامی عزیزمان و تحقق مراتبی از حیات طیبه، ﺑﻪ ﻫﻤـﺖ ﺟﻤـﻌﻰ از اﺳـﺎﺗﯿﺪ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ و دغدغه مند در ﺳﺎل 1397 اﻓﺘﺘﺎح ﮔﺮدﯾﺪ. در اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم و در راستای اﻧﺠﺎم رﺳـﺎﻟﺖ ﺧﻮد در ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻠﻢ و آﮔﺎﻫﻰ، با درک نقش اثرگذار انتخاب رشته تحصیلی در زندگی و آینده دانش آموزان، اقدام به برگزاری همایش ها و فعالیت هایی در جهت هدایت تحصیلی صحیح، جامع و موثر اولیا و دانش آموزان پایه نهم نموده است. در این راه با تکیه بر استفاده از به روزترین و کارآمدترین روش ها، حركت در مرز علم، استفاده از مشاوران متخصص، متعهد و با ایمان و کاربرد توامان روش های نظری و تجربی، سعی در کشف صحیح علایق،توانایی ها و استعدادهای دانش آموزان و هدایت جامع ایشان با توجه به تمام ابعاد سه گانه روح، عقل و جسم دارد.

فرم پیش ثبت نام