...

انجمن اولیا

دومین جلسه مجازی اولیاء
gallery دسامبر, 2020 بدون نظر اخبار, انجمن اولیا
موضوع جلسه نحوه برگزاری امتحانات مجازی ترم اول تستی و تشریحی
ادامه مطلب
اولین جلسه مجازی اولیاء
image نوامبر, 2020 بدون نظر انجمن اولیا
گزارش برگزاری اولین جلسه اولیاء مجازی ویژه دانش آموزان پایه دهم و یازدهم   موضوعات جلسه : صحبت مدیریت با اولیاء گرامی (آفات و چالش های فضای مجازی ، نقش اولیاء برای مدیریت این فضا) صحبت معاونت آموزش با اولیاء گرامی (بررسی مولفه های ارزیابی در حالت غیر حضوری) ...
ادامه مطلب
جلسه اولیاء
gallery نوامبر, 2020 بدون نظر اخبار, انجمن اولیا
گزارش تصویری از برگزاری جلسه اولیا با مربیان و مشاورین
ادامه مطلب