...

فارغ التحصیلان دبیرستان اندیشه صفا دوره دوم

حجت الاسلام خوانین زاده حجت الاسلام خوانین زاده طلبه خارج فقه و اصول
حجت الاسلام خوانین زاده طلبه خارج فقه و اصول جزئیات پروفایل
آقای امین اکبرزاده آقای امین اکبرزاده دکترای اقتصاد
آقای امین اکبرزاده دکترای اقتصاد جزئیات پروفایل
آقای معین اکبرزاده آقای معین اکبرزاده دکترای اقتصاد
آقای معین اکبرزاده دکترای اقتصاد جزئیات پروفایل
آقای رضا شاهسوند آقای رضا شاهسوند فوق لیسانس اقتصاد و معارف
آقای رضا شاهسوند فوق لیسانس اقتصاد و معارف جزئیات پروفایل
آقای صدوقی آقای صدوقی فوق لیسانس اقتصاد و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام
آقای صدوقی فوق لیسانس اقتصاد و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام جزئیات پروفایل
آقای مسعود حمزه آقای مسعود حمزه فوق لیسانس اقتصاد - دانشگاه امام صادق
آقای مسعود حمزه فوق لیسانس اقتصاد - دانشگاه امام صادق جزئیات پروفایل
آقا مهدی رضوانیان آقا مهدی رضوانیان فوق لیسانس مدیریت آموزشی
آقا مهدی رضوانیان فوق لیسانس مدیریت آموزشی جزئیات پروفایل
آقای احسان صیاد آقای احسان صیاد دکترای طراحی صنعتی
آقای احسان صیاد دکترای طراحی صنعتی جزئیات پروفایل
آقای پویا بخشی آقای پویا بخشی فوق لیسانس برنامه ریزی شهری دانشگاه علم وصنعت
آقای پویا بخشی فوق لیسانس برنامه ریزی شهری دانشگاه علم وصنعت جزئیات پروفایل
آقای پوریا بخشی آقای پوریا بخشی فوق لیسانس MBA - مدیریت اجرایی
آقای پوریا بخشی فوق لیسانس MBA - مدیریت اجرایی جزئیات پروفایل
آقای مصطفی غریب آقای مصطفی غریب فوق لیسانس مدیریت آموزشی
آقای مصطفی غریب فوق لیسانس مدیریت آموزشی جزئیات پروفایل
آقای مجتبی غریب آقای مجتبی غریب فوق لیسانس مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی
آقای مجتبی غریب فوق لیسانس مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی جزئیات پروفایل
آقای مجید سالاریه آقای مجید سالاریه فوق لیسانس حقوق
آقای مجید سالاریه فوق لیسانس حقوق جزئیات پروفایل
آقای مهدی ایرانیان آقای مهدی ایرانیان فوق لیسانس مهندسی عمران دانشگاه قزوین
آقای مهدی ایرانیان فوق لیسانس مهندسی عمران دانشگاه قزوین جزئیات پروفایل
آقای سید رسول دهقان آقای سید رسول دهقان لیسانس مهندسی عمران
آقای سید رسول دهقان لیسانس مهندسی عمران جزئیات پروفایل
آقای سعید شاهواروقی آقای سعید شاهواروقی فوق لیسانس مهندسی سازه های آبی
آقای سعید شاهواروقی فوق لیسانس مهندسی سازه های آبی جزئیات پروفایل
آقای مصطفی اشتری آقای مصطفی اشتری فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی
آقای مصطفی اشتری فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی جزئیات پروفایل
حجت الاسلام موسوی حجت الاسلام موسوی لیسانس مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران طلبه پایه هشتم حوزه علمیه
حجت الاسلام موسوی لیسانس مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران طلبه پایه هشتم حوزه علمیه جزئیات پروفایل
آقای سید رضا غفاری راد آقای سید رضا غفاری راد لیسانس فقه وحقوق دانشگاه تهران طلبه پایه چهارم حوزه علمیه
آقای سید رضا غفاری راد لیسانس فقه وحقوق دانشگاه تهران طلبه پایه چهارم حوزه علمیه جزئیات پروفایل
آقای شایسته آقای شایسته لیسانس مهندسی برق فوق لیسانس
آقای شایسته لیسانس مهندسی برق فوق لیسانس جزئیات پروفایل